Oferta

Przygotowane i dostosowane narzędzia biznesowe wykorzystujące technologię uczenia maszynowego oparte na modułach sztucznej inteligencji.

Realizujemy:


1. Wykrywanie anomalii - wykrywanie zdarzeń wykraczających poza wyuczony wzorzec (bezpieczeństwo, serwis, gwarancje)
2. Regresja - przewidywanie wyniku na podstawie zebranych wcześniej danych (diagnozy, prognozy)
3. Klasteryzacja - łączenie elementów o podobnych cechach w grupy (poszukiwanie zależności, zarządzanie zespołami ludzkimi)
4. Klasyfikacja wieloklasowa - przydzielanie elementu do jednej z wielu kategorii (porządkowanie baz danych, analiza materiałów foto-video)

Skontaktuj się z nami!
Zapytaj o ofertę dla Ciebie